Goleszów: Powiat remontuje kolejny odcinek ul. Wolności

Goleszów: Powiat remontuje kolejny odcinek ul. Wolności

Od początku października trwa inwestycja na odcinku drogi ul. Wolności w ciągu DP 2613 S Goleszów – Międzyświeć, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Od skrzyżowania z ul. Ławki do ul. Pod Chełmem, wykonywane zostały prace polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz remoncie korytek odwadniających. W dniu dzisiejszym, do godz. 17 prowadzone będą prace związane z układaniem pierwszej warstwy asfaltu. W związku z tym ww. odcinek ul. Wolności został całkowicie wyłączony z ruchu. Kontynuacja prac nastąpi w dniu jutrzejszym, w dalszym ciągu będą występować utrudnienia. W imieniu wykonawcy robót oraz Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Cieszynie, sprawującego nadzór nad remontem, zwracamy się z prośbą o ostrożność i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
Źródło: goleszow.pl

Zagłosuj!

5 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 100.000000%

Dodaj komentarz