Goleszów: Ognisko ptasiej grypy w woj. śląskim

Goleszów: Ognisko ptasiej grypy w woj. śląskim

W związku ze stwierdzeniem ogniska grypy ptaków na terenie województwa śląskiego powstałego w wyniku kontaktu dzikich ptaków z drobiem utrzymywanym w gospodarstwie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie przypomina o właściwym zabezpieczeniu drobiu przed dostępem dzikich ptaków mogących przenosić wirusa ptasiej grypy. Osoby utrzymujące drób, na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022.768), są zobowiązane do stosowania niżej wymienionych zasad zapobiegających możliwości wystąpienia ptasiej grypy (wyciąg z ww. rozporządzenia): „§ 1.

1) zakazuje się:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
 • przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłonię tym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.”

Zastosowanie właściwych środków bioasekuracji pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby. Wszelkich Informacji w tym zakresie można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie ul. Bielska 3a, adres e-mail cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl, nr telefonu 33 85 206 26.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Wypełniony formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

 • złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie lub
 • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie, ul. Bielska 3a, 43-400 Cieszyn lub
 • przesłać drogą e-mail na adres: cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl

Niezależnie od powyższego z dniem 06.01.2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.2022.2727), wobec czego miejsca utrzymywania drobiu (nawet 1 sztukę!) należy zgłosić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Międzyświeciu. Wszelkie niezbędne informacje i odnośniki dotyczące grypy ptaków znajdują się w poniższych załącznikach oraz na stronie https://goleszow.pl/grypa-ptakow

Źródło: goleszow.pl Fot. Freepik.com

Zagłosuj!

5 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 100.000000%

Dodaj komentarz