Goleszów: Nagrody dla sportowców na nowych zasadach

Jednym z elementów wspierania rozwoju sportu przez samorządy jest przyznawanie nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe. Zasad nagradzania najlepszych sportowców to temat jaki od dłuższego czasu był poruszany w trakcie wielu spotkań z mieszkańcami oraz grup roboczych właściwej komisji. Uchwała z dnia 27 października 2021 r. określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania rodzajów i wysokości nagród dla sportowców reprezentujący Gminę Goleszów.

Wcześniej obowiązujące zasady mocno ograniczały możliwość uhonorowanie sportowców z terenu gminy. W aktualnej formie rozszerzono ją do dyscyplin, w których działają oficjalnie polskie związki sportowe, zgodnie z wykazem prowadzonym przez Ministra Sportu na podstawie przepisów uchwały o sporcie. Wprowadzono również możliwość nagradzania i wyróżniania trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

O przyznanie nagrody mogą obecnie wnioskować osoby fizyczne (lub ich opiekuni), które są zainteresowane uzyskaniem gratyfikacji. Złożenie wniosku, powinno nastąpić do 15 marca każdego roku następującego po roku, w którym został osiągnięty wynik sportowy (propozycja formularza zostanie udostępniona na stronie internetowej Gminy Goleszów).

Usystematyzowano także kryteria i rodzaje imprez, które kwalifikują zawodnika lub trenera do przyznania gratyfikacji.

– Wprowadzone rozwiązania mają stanowić realną formę gratyfikacji i podziękowania ze strony Wójta i Rady Gminy za zaangażowanie w treningi, pracę i czas poświęcany na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Sukcesy naszych sportowców stanowią powód do dumy i służą promocji gminy Goleszów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej – skomentowała Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar.

Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego uznaje się:
1) wzięcie udziału i zajęcie dowolnego miejsca w ramach rywalizacji sportowej na Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich;
2) zajęcie miejsc I – XV we współzawodnictwie na szczeblu międzynarodowym w: Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Uniwersjadzie, Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, Europejskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych;
3) zajecie miejsc I – V we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym w: Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych;
4) zajęcie miejsc I – III we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim w: Mistrzostwach Śląska, Pucharze Śląska.

Źródło: goleszow.pl

Zagłosuj!

5 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz