Goleszów: Coroczny obowiązek przeprowadzania kontroli źródeł ogrzewania

Goleszów: Coroczny obowiązek przeprowadzania kontroli źródeł ogrzewania

Wójt Gminy Goleszów informuje o obowiązku przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, za którą odpowiada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Co to oznacza?

Każdy kto posiada i zgłosił piec do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719 z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz informacją Wójta Gminy Goleszów zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacjiBIP – Urząd Gminy Goleszów: INFORMACJA O PRZEPROWADZANIU …
Źródło: goleszow.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz