Goleszów: 1,5% podatku

Goleszów: 1,5% podatku

Już wkrótce, przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym, podatnicy będą mieli możliwość zdecydować, kto skorzysta z 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) ich należnego podatku dochodowego. Na wsparcie czekają organizacje pożytku publicznego, w tym wiele osób zmagających się z poważnymi chorobami, wymagających kosztownego leczenia lub rehabilitacji.

Przekazywanie 1,5% jest niezwykle proste i nie obciąża podatnika żadnymi kosztami. Aby to uczynić, należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Poza wyborem konkretnej organizacji, podatnicy mogą także zadecydować o celu szczegółowym, na jaki zostanie przeznaczony 1,5% ich podatku.

Zamieszczenie tej informacji jest wskazówką dla organizacji pożytku publicznego, jak powinna wykorzystać przekazane pieniądze. W przypadku organizacji, które prowadzą tzw. subkonta dla swoich podopiecznych, cel szczegółowy jest podstawą do przekazania pieniędzy dla konkretnego potrzebującego.

Osoby fizyczne oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy zachęcamy do podania informacji dotyczących możliwości przekazywania dla nich 1,5% naszych podatków. Zebrane w ten sposób informacje zostaną opublikowane w „Panoramie Goleszowskiej”, a także na stronie internetowej www.goleszow.pl w zakładce Pomagamy mieszkańcom.

Informacje o możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji i osób z terenu gminy Goleszów można zgłaszać telefonicznie pod numer: 33 479 05 10, wew. 44, oraz mailowo: promocja@goleszow.pl.
Źródło: goleszow.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz