Czy sklepy na Głębokiej będą dłużej otwarte?

Czy sklepy na Głębokiej będą dłużej otwarte?

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. podpisał porozumienie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w komunalnych lokalach użytkowych, stanowiącymi własność Gminy Cieszyn. Porozumienie jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców i ma charakter symboliczny. – Ustalenia wchodzą w życie od 1 września, każdorazowo na podstawie indywidualnego wniosku przedsiębiorcy – mówi Elżbieta Domagała, prezes zarządu ZBM.

Porozumienie wspiera przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w Śródmieściu – tj. Rynek, ul. Głęboka, ul. Olszaka, ul. Mennicza, ul. Wyższa Brama, ul. Górny Rynek, Pl. Św. Krzyża, ul. Sejmowa, ul. Szeroka i ul. Stary Targ.

W ramach porozumienia zaproponowano:
obniżenie stawki czynszu najmu, na okres do 5 lat, wieloletnim najemcom, , w ten sposób że:
– przedsiębiorca, który wynajmuje dany lokal powyżej 10 lat – obniżenie stawki czynszu o 10 %;
– przedsiębiorca, który wynajmuje dany lokal powyżej 20 lat – obniżenie stawki czynszu o 20 %;
Warunkiem udzielenia obniżki jest regularne uiszczanie bieżących zobowiązań z tytułu czynszu najmu oraz brak zaległości na dzień udzielenia obniżenia stawki czynszu najmu. Najemcy którzy kontynuowali najem na podstawie obowiązujących zasad mogą ubiegać się o doliczenie okresu swoich poprzedników, jednak nie więcej niż 10 lat wstecz. Obniżki obowiązywać będą od dnia 1 września 2019 roku i mogą zostać ograniczone jeżeli Najemcy nie będą realizować swoich zobowiązań określonych w niniejszym porozumieniu, a także jeżeli sytuacja gospodarcza lub finansowa będzie to uzasadniała.

Spółka, w celu zwiększenia atrakcyjności obiektów oraz poprawy stanu technicznego wynajmowanych lokali proponuje wprowadzić zmiany w rozliczaniu prac remontach w lokalach użytkowych, w ten sposób, że umożliwić dofinansowanie do 50% poniesionych nakładów na:
– malowanie lokalu wraz z naprawą tynków, malowanie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej – nie częściej niż raz na pięć lat, po pięciu latach prowadzenia działalności w lokalu,
– wykonanie w lokalu instalacji wodno – kanalizacyjnej dla celów socjalnych lub wykonanie w lokalu WC i jego wydzielenie,
– wymianę zamortyzowanego kotła c. o. na nowy z zamkniętą komorą spalania,
– wykonanie instalacji grzewczej elektrycznej – wartość instalacji wraz z grzejnikami,
– wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych wraz z niezbędnymi ustaleniami i projektem (jeśli zachodzi konieczność jego wykonania) oraz zmienić wartość jednostkową m2 witryny poprzez zwiększenie do 1800 zł brutto za m2 na podstawie wskaźnika wzrostu cen i usług w budownictwie.

W związku z obniżkami najemcy zobowiązują się uczestniczyć w programach promocyjnych śródmieścia, np. akcjach rabatowych, wyprzedażowych, w okresach wydłużonego czasu handlu w szczególności w okresach przedświątecznych lub związanych z imprezami organizowanymi na terenie śródmieścia itp.

W związku z robotami prowadzonymi w rejonie ul. Głębokiej związanymi z budową sieci cieplnej, powodującymi utrudnienia w pracy lokali użytkowych, wprowadzić jednorazowe obniżenie stawki czynszu najmu w wysokości 60% stawki czynszu za 1 miesiąc, dla najemców lokali użytkowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót.

Mat.Pras. UM Cieszyn

Zagłosuj!

8 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 8

Fajne: 5

Procent fajnych głosów: 62.500000%

Słabe: 3

Procent słabych głosów: 37.500000%

Dodaj komentarz