Czy można podważyć spisany przez zmarłego testament?

artykuł sponsorowany

Czy można podważyć spisany przez zmarłego testament?

Testament jest ostatnią wolą osoby zmarłej. Wyraża ona w niej swoje życzenie dotyczące rozdysponowania majątku po jej śmierci. Czy zapisany testament można w jakiś sposób podważyć?

Podważenie testamentu

Dziedziczenie w Polsce może odbywać się na dwóch zasadach:

  • według testamentu
  • według zasad ustawowych

Gdy spadkodawca pozostawił po sobie testament, to on jest głównym dokumentem, według którego przeprowadza się postępowanie spadkowe. Gdy jednak testament nie został zapisany, wtedy dziedziczenie następuje według zasad ustawowych, czyli spadek przechodzi na rodzinę. Warto pamiętać o tym, że testament może być sporządzony tylko przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnej. Nie może zapisać go lub odwołać przedstawiciel. Spisany testament często wywołuje wiele kontrowersji. Stąd też wielu spadkodawców zadaje sobie pytanie – czy możliwe jest podważenie testamentu? Tak, w określonych sytuacjach istnieje możliwość jego podważenia, a dokładnie orzeczenia nieważności czynności prawnej przez sąd.

Nieważność czynności prawnej

Wada czynności prawnej jak nieważność czynności prawnej może pojawić się w różnych sytuacjach, gdy czynność ta została zrealizowana niezgodnie z przepisami prawa, a tym samym nie wywołuje ona skutków prawnych. Z taką sprawą mamy do czynienia także w przypadku testamentów – jest ona określana jako wada oświadczenia woli.

Testament można podważyć w następujących sytuacjach:

  • gdy został zapisany przez spadkodawcę w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podejmowanie decyzji i wyrażanie własnej woli
  • gdy został zapisany pod wpływem błędu, gdy pojawia się uzasadnione przepuszczenie, że spadkodawca nie sporządziłby wtedy testamentu o tak brzmiącej treści
  • gdy został zapisany pod wpływem groźby

Gdy zatem zostanie spełniona jedna z wyżej wymienionych przesłanek, wówczas testament może zostać podważony. W takim przypadku dziedziczenie będzie następowało według zapisów ustawowych.

Warto wybrać dobrą kancelarię prawną

W sprawach dotyczących podważenia testamentu oraz nieważności innych czynności prawnych warto zdecydować się na pomoc doświadczonej kancelarii prawnej, która ma w tym zakresie dużą praktykę. Można wtedy liczyć na kompleksową pomoc w ramach doradztwa, skierowania sprawy do sądu i reprezentacji. Gdy potrzebna jest taka właśnie kancelaria prawna Katowice są jednym z miast, w którym można otrzymać kompleksową pomoc w ramach nawet najtrudniejszych spraw spadkowych, które wymagają wsparcia fachowców. Z adresami działających w Katowicach kancelarii można zapoznać się już teraz online.

Artykuł sponsorowany

Zagłosuj!

8 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 2

Fajne: 2

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz