Cieszyn: szpital zwolniony z podatku?

Cieszyn: szpital zwolniony z podatku?

Na poprzednim spotkaniu Rady Miejskiej Cieszyna został ponownie poruszony temat wniosku Szpitala Śląskiego o zwolnienie z podatku od nieruchomości na kwotę ponad 650 tys. zł. Radni jednak nie byli przychylni tej decyzji.

Cieszyn: szpital zwolniony z podatku?

Temat pomocy szpitalowi cieszy się wielkim zainteresowaniem społeczności Cieszyna, ale tylko Cieszyn stara się mu pomóc. Inne gminy nie są nim zainteresowane. Pani Burmistrz razem z Radą Miasta w dużym stopniu pomogły w zakupie potrzebnego sprzętu a także umorzyli część należności szpitalowi. Jak mówił radny Władysław Macura, uzasadniając opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Wyszliśmy z wnioskiem, aby pomóc szpitalowi w roku budżetowym 2022 w dotacji celowej. Będzie przygotowany projekt uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie najprawdopodobniej w październiku.

Odmienne zdanie wyraziła radna Irena Fluder-Kudzia. – Uważam, że miasto powinno zwolnić szpital z podatku z co najmniej tych miesięcy, w których trwała pandemia. Pokazała nam ona, jak bardzo jest nam on potrzebny. Jeżeli szpital straci płynność finansową, to nie będzie też wypłacalny i straci dobrą kadrę. Wtedy kolejne oddziały zostaną zamknięte, a jeśli raz się zamknie oddział, to potem znów się go nie otworzy – tak jak z chirurgią dziecięcą, której już nie ma – przekonywała. 

Głos na sesji zabrała też Gabriela Staszkiewicz. – Cieszyn to jedynie 30 tysięcy ze 175 tys. mieszkańców całego powiatu, który obsługuje szpital. Korzystają z niego także turyści, którzy tłumnie przyjeżdżają raczej do gmin ościennych, na pewno nie do Cieszyna – podkreślała.

Burmistrz przytoczyła też odpowiedź samorządu powiatowego, z której wynika, że organ prowadzący (przy wsparciu także województwa śląskiego) przeznaczył w latach 2018-2020 na szpital kwotę blisko 26 mln zł.

Przyznała też, że obecne zadłużenie placówki w stosunku do miasta wynosi ponad 500 tys. zł. – Zdecydowałam o umorzeniu szpitalowi 170 tys. zł, a resztę pieniędzy rozłożymy na korzystne raty. Porozumienie zostało podpisane – dodała Staszkiewicz. 

Za odmową zwolnienia szpitala z podatku od nieruchomości głosowało siedemnastu radnych, przeciwnych było trzech. 

Imienne wyniki głosowania dostępne są tu, a nagranie z sesji można z kolei obejrzeć tutaj

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Ten wpis został dodany przez jednego z czytelników lub redakcję. U nas każdy może dodać coś od siebie:) Dodaj swój własny wpis!

Dodaj komentarz