Cieszyn: sypią się mandaty za driftowanie na parkingach

Cieszyn: sypią się mandaty za driftowanie na parkingach

Policjanci z cieszyńskiej drogówki zareagowali na informacje o kierowcach, którzy próbują swoich sił w drifcie i niebezpiecznej jeździe po ulicach miasta, zwłaszcza w rejonie Alei Łyska oraz parkingu przy Alei Bolko Kantora. Mundurowi z drogówki i prewencji sprawdzają miejsca i surowo reagują na tego rodzaju jazdę. Jak zapewniają, ich zdecydowana reakcja nie wynika ze złośliwości, ale z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym, a także samym drifterom.

Działania policji są przede wszystkim prewencyjne, co nie oznacza, że kontrole nie kończą się mandatami. Kierowcy, którzy byli kontrolowani we wspomnianym rejonie, otrzymali ich w miniony weekend aż 11!

NIE MA PRZYZWOLENIA NA DRIFTOWANIE PO ULICACH I PARKINGACH

Policjanci z cieszyńskiej drogówki zareagowali na informacje o kierowcach, którzy próbują swoich sił w drifcie i niebezpiecznej jeździe po ulicach miasta, zwłaszcza w rejonie ul.  Łyska oraz parkingu przy ul. A.Bolko Kantora. Mundurowi z drogówki i prewencji sprawdzają takie rejony i surowo reagują na tego rodzaju jazdę. Ich zdecydowana reakcja nie wynika ze złośliwości, ale z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym, a także samym ,,drifterom”.

Co  grozi kierującemu za „driftowanie” ? 

W najlepszym wypadku – mandat. Jak wysoki? Tutaj widełki są różne. Wszystko dlatego, że w kodeksie nie ma takiego wykroczenia jak „ślizganie się na parkingu” albo „wprowadzanie auta w umyślny poślizg”. Policjanci mogą ukarać kierowcę za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym z artykułu 86 lub 98 kodeksu wykroczeń.

Pierwszy z nich brzmi następująco:
Art.  86.  [Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym]
§  1.  Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
§  1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.
§  2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.
§  3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Drugi odnosi się również do terenów, które nie są drogą publiczną ani strefą ruchu:
Art. 98. [Niezachowanie ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych]
„Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

Zachęcamy kierowców pragnących sprawdzać swoje sportowe umiejętności do korzystania z torów wyścigowych, ewentualnie z wyłączonych z ruchu dróg, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od zarządcy drogi lub terenu. Jednocześnie policjanci zapowiadają kolejne kontrole podobnych miejsc.

Źródło: KPP Cieszyn

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz