Cieszyn: koszenie traw w mieście

koszenie trawy

Coraz bardziej odczuwamy skutki zmian klimatycznych związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi takimi, jak długotrwały brak opadów powodujący suszę czy intensywne, krótkotrwałe opady deszczu skutkujące gwałtownymi wezbraniami cieków wodnych, niewydolnością systemu kanalizacji deszczowej i lokalnymi podtopieniami.

Miasta mobilizują się i podejmują działania adaptacyjne, mające na celu złagodzenie oddziaływania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na środowisko miejskie. Jednym z takich działań jest koszenie traw w standardzie ekologicznym. Zmiana polega na pielęgnacji trawy na nieco innej wysokości, w innym rytmie i częstotliwości niż dotychczas. Utrzymanie dłuższej trawy wpływa korzystnie na środowisko, jest to także sposób na poprawę retencji wody i utrzymanie większej wilgotności w obszarach zurbanizowanych. Wyższa trawa przyczynia się do lokalnego obniżenia temperatury, tłumi hałas i zatrzymuje szkodliwe pyły a także staje się dogodnym siedliskiem bytowania dla wielu drobnych zwierząt.

Częściowe ograniczenie koszenia trawy wiążę się również ze zredukowaniem częstotliwości używania kos spalinowych, co stanowi dodatkowy atut w ochronie środowiska, wynikający z mniejszym zużyciem paliwa oraz ograniczoną emisją zanieczyszczeń i hałasu.

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Istotną korzyścią rzadszego koszenia trawy powinien być także  wzrost bioróżnorodności, która w przestrzeni miejskiej bywa mocno ograniczona.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, wsłuchując się w głosy mieszkańców Cieszyna, zdecydował, że w roku 2022 ograniczy koszenie terenów zieleni miejskiej. Sposób utrzymania trawników zależy od funkcji, jaką spełniają:

  • w pasach drogowych będą wykaszane tylko skrzyżowania, okolice przejść dla pieszych, okolice przystanków, zakręty, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg.
  • Na pozostałych odcinkach dróg, koszenie będzie wykonywane na jedną szerokość roboczą kosiarki bądź odcinki te nie będą w ogóle koszone. Wszystko będzie uzależnione od natężenia ruchu na danych odcinkach drogi, jej kategorii utrzymania i tempa wzrostu traw.
  • Na terenach zieleni urządzonej, głównie  w parkach, będą pozostawiane nieskoszone fragmenty trawników oraz wprowadzone zostanie koszenie w szachownicę – poszczególne kwartały wykaszane będą co drugie lub trzecie koszenie
  • Tereny nieurządzone będą koszone jednokrotnie, aczkolwiek nie na całej powierzchni. Wykaszane będą tereny wzdłuż granic działek miejskich z sąsiednimi nieruchomościami.
  • Pewne trawniki, które z założenia i pełnionej funkcji wymagają częstszego koszenia będą utrzymywane tak jak do tej pory.

Źródło: UM Cieszyn

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz