Cieszyn: Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej.

Cieszyn: Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej.

grafika. mat. pras Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej. 2022-10-17

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka wdrożyło działania zmierzające do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla obszaru obejmującego Miasto Bielsko-Białą oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki.

Już od 24 do 27 października zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w pierwszym etapie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej.

Szczegółowy harmonogram oraz miejsca spotkań znajdują się na aglomeracjabeskidzka.eu.

Weź udział w konsultacjach społecznych i miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości! Dzięki temu skuteczniej będziemy mogli walczyć o unijne dotacje.

Czekamy na Ciebie! Chcemy poznać Twoje oczekiwania!

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający na celu przede wszystkim:

– zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu,

– poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii.

Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość́ życia w regionie. Uczestnicy będą mogli poznać cel tworzonego opracowania o nazwie „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+”, jego ramy czasowe, zaangażowane zasoby, a także spodziewany efekt końcowy.

Celem zrównoważonej mobilności jest:

  • Zmniejszenie ruchu samochodowego
  • Lepsze planowanie przestrzenne
  • Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego
  • Stosowanie rozwiązań́ sprzyjających pieszym oraz rowerzystom
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu
  • Wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu
  • Zwiększenie dostępności usług

27.10 środa CIESZYN godz. 16:00 Adres: ul. Bobrecka 29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie | sala sesyjna
Źródło: cieszyn.pl

Zagłosuj!

8 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 2

Fajne: 2

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz