Cieszyn: opłaty za parkingi będą niższe niż wcześniej ogłaszano!

Cieszyn: opłaty za parkingi będą niższe niż wcześniej ogłaszano!

MZD informował ostatnio na łamach Wiadomości Ratuszowych oraz na swoich kanałach informacyjnych o znacznych podwyżkach cen za abonament parkingowy dla mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości znajdujących się w obrębie stref płatnego parkowania. Okazuje się, że w komunikat wdał się błąd.

Sprostowanie do informacji zamieszczonej w Wiadomościach Ratuszowych nr 13 (992) z dnia 19 czerwca 2020 r.

W 13 wydaniu Wiadomości Ratuszowych z dnia 19 czerwca 2020 r. w ogłoszeniu Miejskiego Zarządu Dróg zamieszczonym na stronie 22 pt. „Zmiany w wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na płatnych parkingach” zostały podane błędne informacje.

1. W informacji o wysokości opłaty za abonament roczny dla mieszkańca oraz właściciela nieruchomości SPP podano błędnie kwotę 250 zł.
Zgodnie z podjętą uchwała Nr XVIII/204/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat, opłata za abonament roczny dla mieszkańca oraz właściciela nieruchomości położonej w SPP wynosi 200,00 zł.

2. Nie zamieszczono informacji o możliwości nabycia przez mieszkańca oraz właściciela nieruchomości położonej w strefie płatnego parkowania abonamentu rocznego obowiązującego na płatnych parkingach poza drogami publicznymi.
Zgodnie z podjętą uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi, istnieje możliwość nabycia abonamentu rocznego w cenie 200,00 zł.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.
Miejski Zarząd Dróg

Zagłosuj!

5 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 3

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 33.333333%

Słabe: 2

Procent słabych głosów: 66.666667%

Dodaj komentarz