25 lat Euroregionu Śląsk Cieszyński/Těšínské Slezsko!

25 lat Euroregionu Śląsk Cieszyński/Těšínské Slezsko!

W najbliższą sobotę 22.04.2023 roku obchodzimy 25-lecie istnienia Euroregionu Śląsk Cieszyński, który powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa polskich i czeskich samorządów. Celem Euroregionu jest promowanie współpracy transgranicznej, a także integracja społeczności zamieszkujących obie strony granicy w regionie Śląska Cieszyńskiego. Przez ostatnie 25 lat działalności, Euroregion osiągnął wiele sukcesów, które przyczyniły się do rozwoju i zacieśnienia relacji pomiędzy Polską i Czechami.

Jednym z kluczowych osiągnięć Euroregionu Śląsk Cieszyński było wspólne pozyskiwanie i wdrażanie środków unijnych na różnorodne projekty transgraniczne. Dzięki temu możliwe było dofinansowanie działań w obszarach takich jak infrastruktura, kultura, sport, ochrona środowiska czy edukacja.

W ramach Euroregionu udało się zrealizować szereg inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa obiektów, dróg, ścieżek rowerowych i modernizacja terenów przygranicznych. Ponadto, wspólnie opracowywano strategie rozwoju turystyki, które przyczyniły się do wzrostu liczby turystów odwiedzających region i rozbudowy lokalnej bazy noclegowej.

W sektorze kultury i edukacji Euroregion Śląsk Cieszyński odgrywa istotną rolę, wspierając wymiany młodzieży, organizację festiwali, koncertów czy warsztatów. Dzięki tym działaniom wzrasta zrozumienie dla wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudza się zainteresowanie historią i językiem sąsiada.

Ochrona środowiska to kolejny obszar współpracy, w ramach którego realizowane są projekty związane z ochroną przyrody czy monitoringiem jakości powietrza. Działania te wpłynęły na poprawę jakości życia w regionie.

Niewątpliwie, 25 lat istnienia Euroregionu Śląsk Cieszyński przyczyniło się do zacieśnienia więzi między Polską a Czechami, a także do rozwoju regionu. Współpraca pomiędzy samorządami z obu krajów stworzyła nowe możliwości dla mieszkańców i przyczyniła się do podniesienia jakości życia. W przyszłości warto kontynuować wspólne działania, poszukując nowych obszarów współpracy oraz inwestycji, które przyczynią się do dalszego rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Zagłosuj!

11 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 5

Fajne: 5

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz