20 lat działamy razem!

20 lat działamy razem!

To już 20 lat odkąd podpisana została umowa pomiędzy Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska,  a Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“.

Projekt transgraniczny z 22 kwietnia 1998r. otworzył przed nami wiele możliwości na rozwój i wzbogacenie naszych miast.

Pozwoliło to  na swobodną współpracę między miastami bliskimi granicy, zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej.

Euroregion wspiera w takich dziedzinach jak na przykład rozwój turystyki, ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego, czy też współpraca między szkołami i młodzieżą.

Obszar Euroregionu jest niezwyle atrakcyjny pod względem krajoznawczym, wypoczynkowym i uzdrowiskowym. Dzięki doskonale rozwiniętej bazie turystycznej stwarza znakomite warunki do uprawiania wszelkich form turystyki.  

Wszystkich serdecznie zapraszamy do zwiedzania Cieszyna, który zarówno jest najstarszym miastem jak i sercem Euroregionu.

Zagłosuj!

8 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 4

Fajne: 3

Procent fajnych głosów: 75.000000%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 25.000000%

Dodaj komentarz